Phong thủy

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì ? Ý nghĩa các con số trong đạo Phật.

Từ hàng ngàn năm trước về trước, khi đức Phật đi du hành ngài đã truyền bá cho con người biết về một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ, giải thích tất cả về ý nghĩa và vì sao mang chiếc vòng đó có thể mang lại bình an, hóa giải mọi đau khổ cho người đeo nó. Chiếc vòng đeo trên tay Phật được gọi là niệm châu, chuỗi hạt niệm Phật hay đơn giản đó chính là vòng tay phong thủy mà các bạn vẫn hàng ngày đeo trên tay bây giờ.

Tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện tu tập của Phật giáo. Trong Phật giáo, mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện.

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Tràng hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ cổ. Với Phật giáo, tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, là một sợi dây xâu suốt các ý tưởng thành một trật tự, từ đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác.

Ý nghĩa số hạt vòng đeo tay theo quan niệm Phật giáo

Khởi nguồn của vòng đeo tay phong thủy có từ cách đây hàng ngàn năm, trong sách Phật ghi chép về một câu chuyện lâu đời như sau:

Trong một lần đi qua nước Cao Ly (nay là lãnh thổ của đất nước Triều Tiên), Đức Phật nói với vị vua Ba Lưu Ly như sau: “Nếu ngươi muốn diệt phiền não, báo chướng, hãy xâu chuỗi tràng có 108 hạt và mang theo bên mình hàng ngày. Hãy thật chuyên tâm niệm Phật khi dùng tay lần hạt. Sau này, thân tâm của ngươi ắt sẽ không tán loạn, cõi lòng thanh tịnh, an lạc”. Nhà vua nghe lời Đức Phật liền thực hành một thời gian sau, thấy vô cùng hiệu nghiệm đúng như lời Đức Phật đã nói, cõi lòng an lạc, nhà Vua bèn tạ ơn Đức Phật và ban lệnh cho gia nhân làm thêm 1000 chuỗi hạt đeo tay, ban tặng cho lục thân quốc thích mỗi người một cái để hàng ngày lần hạt, khuyên bảo ngày ngày làm theo lời Đức Phật dạy.

Số hạt ban đầu là 1080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau: Cõi địa ngục – Cõi quỷ đói – Cõi súc sinh – Cõi Atula – Cõi người – Cõi trời – Cõi Thanh Văn – Cõi Duyên Giác – Cõi Bồ Tát – Cõi Phật.

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

– Chuỗi vòng 108 hạt là loại phổ biến nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ thanh tẩy 108 phiền não, từ đó khiến cho thâm tâm người đó đạt đến trạng thái tịch tĩnh, an nhiên, cuộc sống hạnh phúc.

Chuỗi vòng 54 hạt tượng trưng cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, trong đó lại cộng thêm Tứ thiện căn vị.

– Chuỗi vòng 42 hạt tượng trưng cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.

– Chuỗi vòng 36 hạt thực tế không có hàm nghĩa chính xác, chuỗi vòng 108 hạt chia thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt để tiện cho việc mang theo bên mình. Việc này chứa ý nghĩa tích tiểu thành đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.

Chuỗi vòng 27 hạt tượng trưng cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 phương, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 phương, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán. Trong kinh đem giai vị tu hành của đệ tử Phật từ Hữu học đến Vô học cộng lại thành 27 loại.

– Chuỗi vòng 21 hạt tượng trưng cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. “Quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.

– Chuỗi vòng 18 hạt được gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.

– Chuỗi vòng 14 hạt tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.

– Ý nghĩa chuỗi 12 hạt vòng đeo tay: Tượng trưng cho Mười hai Nhân Duyên.

– Ý nghĩa chuỗi 9 hạt vòng đeo tay: Tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa.

Như vậy, tùy theo nhu cầu mà các Phật tử hay người yêu thích Phật giáo có thể chọn vòng có số lượng hạt phù hợp.

Đầu tiên phải nói rằng, chuỗi vòng tay 18 hạt mang đậm ý nghĩa về Phật Giáo.

Những chuỗi vòng tay 18 hạt dễ khiến người ta liên tưởng ngay tới 18 vị La Hán. Nó nhắc nhở người đời tránh xa tham – sân – si, tránh để Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức (còn gọi là Thập Bát Giới) quá tham – nguồn gốc gây ra những phiền não và mọi thống khổ cho chúng sinh.

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Lục Căn bao gồm : nhãn (mắt) – nhĩ (tai) – tỵ (mũi) – thiệt (lưỡi) – thân (cơ thể) và ý (ý nghĩ, ý thức)

Lục trần bao gồm : Sắc trần (màu sắc) – thanh trần (âm thanh) – hương trần (mùi hương) – vị trần (mùi vị) – xúc trần (cảm giác) và pháp trần (ký ức)

Lục thức bao gồm : nhãn thức – nhĩ thức – tỵ thức – thiệt thức – thân thức và ý thức.

Cũng chính bởi ý nghĩa liên quan tới 18 vị La Hán, cũng như Thập Bát giới mà bất cứ ai sở hữu chuỗi vòng tay 18 hạt đều được Đức Phật chỉ đường dẫn lối, kiềm chế cái “tham” của lục căn mà từ đó thành tựu, công danh không còn xa nữa.

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Ý nghĩa 18 hạt bồ đề

Thường nói 18 hạt Phật châu ý là 18 vị La Hán bao gồm:

1.La Hán Ba Tiêu

La Hán Ba tiêu có tên gọi là Phạt-na-bà-tư, là một trong 18 vị La Hán thích tu tập ở núi rừng thiên nhiên và thường xuất hiện dưới các cây chuối. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La hán thứ 14 ở ẩn trong núi Khả Trụ. Còn theo Pháp Trụ Kinh, vị La Hán này lại thường hay ngồi ở hang đá, choàng áo choàng qua vai, nét mặt thư thái, mắt nhắm và hai tay luôn để trong ống tay áo như đang thiền định.

2.La Hán Bố Đại

La Hán Bố Đại cũng là 1 trong 18 vị La Hán, ngài có thân hình mập mạp, bụng hơi to và luôn có túi vải bên mình hệt như Bồ Tát Di Lặc. Theo truyền thuyết, ngài là một người chuyên bắt rắn độc cắn người ở Ấn Độ. Sau đó bẻ hết nọc độc và thả lên núi. Vì vậy, có thể nói, La hán Bố Đại tượng trưng cho sự từ bi, độ lượng. Sau khi đạt Đạo, ngài vẫn hay thường mang theo túi vải bên mình để bắt rắn.

3.La Hán Cử Bát

Trong 18 vị La Hán, ngài có tên đích danh là Ca nặc ca bạt ly đọa xà. Ngài là một đại đệ tử của Đức Phật. Theo Pháp Trụ Ký, Cử Bát là vị La Hán thứ 3 cùng 600 vị A la hán được giao phó cho vùng Đông Thắng Thần Châu. Ngài thường mang bên mình một cái bát sắt để du hành khất thực. Có thể nói, hình tượng cầm bát sắc khất thực của Ngài chính là lời giáo huấn cho nhân gian về khổ hạnh cũng như chữ nhẫn đáng trân quý.

4. La Hán Hàng Long

Hàng Long là vị La Hán ra đời sau khi Phật diệt độ khoảng 800 năm và có tên là Nan đề mật đa la, thường cư trú ở nước Sư Tử. Ngài có một dáng vẻ khỏe mạnh, chân đạp lên rồng vô cùng dũng mãnh. Tuy đã thiêu thân nhưng La Hán Hàng long vẫn không rời nước Sư Tử, vĩnh viễn ở lại nhân gian và trở thành 1 trong 18 vị La Hán hoằng hóa, phổ độ chúng sinh.

5 .La Hán Khai Tâm

Ngài tên là Thú-bác-ca, là một trong những Bà la môn lừng danh với thân hình một trượng sáu, Sau gần 7 năm tu hành khổ hạnh, ngài trở thành vị La hán thứ 9 có tên là Khai Tâm La Hán trong 18 vị La Hán và thường trú ẩn tại núi Hương Túy.

Khai Tâm La Hán được khắc họa với hình ảnh luôn vạch áo ngực để lộ rõ tâm Phật, thể hiện đức tin cao cả không có gì đổi dời, là chân lý sáng soi ngàn đời trong việc giáo huấn chúng tăng về đạo ngộ.

6 .Kháng Môn La Hán

Ngài có tên gọi là Chú-trà-bán-thác-ca và theo Pháp Trụ Ký, đây là vị La hán thứ 16 trong 18 vị La Hán tu hành ở núi Trì Trục. Phật danh của ngài là La Hán Kháng Môn là bởi ngài có thái độ tu tập tốt và biết nhẫn nại. Tuy nhiên, La Hán Kháng Môn thường làm gì cũng có sai sót.

Ngài được khắc họa với hình ảnh đang cầm một cây gậy và một chiếc chuông nhỏ. Đây là những gì mà Phật đã trao tặng cho ngài, giúp khất thực mà không cần phải gõ cửa. Tiếng chuông sẽ vang lên nếu chủ nhà muốn bố thí.

7 .La Hán Khánh Hỷ

Theo Pháp Trụ Ký, Khánh Hỷ là vị La Hán thứ 2 và có tên là Ca-nặc-ca-phạt-tha. Với nụ cười phúc hậu, ngài là hiện thân của việc giáo dục đối nhân xử thế, lòng từ bi và biết hướng thiện, nhắc nhở con người cần giữ lấy thân, miệng để không sa vào thù hận, giận hờn. Đây cũng có lẽ là vị La Hán biết phân biệt đúng sai nhất trong 18 vị La Hán. 8 .La Hán Khoái Nhĩ

La Hán Khoái Nhĩ tên là Na-già-tê-na, trong tiếng Phạn biểu thị cho sức mạnh siêu nhiên. Ngài là vị La Hán thứ 12 trong 18 vị La Hán và thường trú ẩn ở núi Bán Độ Ba. Tượng của ngài được mô tả trong hoạt động đang ngoáy tai, mang ý nghĩa sâu sắc. Con người hãy luôn biết học cách lắng nghe để rèn giũa bản thân, giúp thông tuệ hơn trong mọi việc.

9 .La Hán Kỵ Tượng

La Hán Kỵ Tượng còn hay được gọi là Phất Trần La Hán. Ngài là vị La Hán thứ 7 trong 18 vị La Hán. Trước khi xuất gia tu hành, ngài là người huấn luyện voi rất tài ba. Sau khi thành chính quả, Kỵ Tượng La Hán được Đức Phật giao phó ở lại quê hương để ủng hộ Phật giáo.

10. La Hán Phục Hổ

La Hán Phục Hổ còn có tên là Đạt-Ma-Đà-La và thường ở trong núi Hạ Lan. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã có căn tu hành và rất thích thú khi được chiêm ngưỡng 16 vị la Hán trong chùa. Nhờ vào tinh thần tín đạo, siêng năng, luôn làm việc thiện ngài trở thành thập lục La Hán vĩnh viễn được tôn thờ.

Hình ảnh của ngài được khắc họa vô cùng mạnh mẽ và cường tráng, thể hiện sức mạnh của Phật Pháp khi ngồi lên lưng một con hổ hung dữ.

11 .La Hán Quá Giang

Quá Giang La Hán còn được gọi là Bạt-Đà-La. Đây là vị La Hán thứ 16 trú ẩn ở Đam Một La Châu. Theo như tương truyền, ngài là một người rất thích tắm rửa, có thể tắm nhiều lần trong một ngày. Vì vậy, hiện thân của ngài mang ý nghĩa thanh tẩy, gột rửa ô uế và thức tỉnh tư duy. 12. La Hán Thác Tháp

La Hán Thác Tháp là vị La Hán thứ 4 trong 18 vị La Hán. Ngài có tên là Tô Tần Đà, là một người tu tâm rất nghiêm khắc, ít theo đức Phật ra ngoài, nhiệt tình nhưng rất ít nói, biểu thị đến việc giác ngộ không cần miệng lưỡi mà là tại tâm.

13 .La Hán Thám Thủ

Thám Thủ là vị La Hán có tên thật là Bán thác ca, có nghĩa là được sanh bên đường. Trong số 18 vị La Hán, Thám Thủ là vị La Hán thứ 10. Hình ảnh của ngài được khắc họa với hai tay đưa lên rất khoái chí, thoải mái, mang lại ý nghĩa giác ngộ, tinh thông khi tu hành Phật pháp.

14 .La Hán Tiếu Sư

Theo truyền thuyết, ngài là một thợ săn trước khi tu hành do đó, hình tượng ngài được khắc họa vô cùng mạnh mẽ, trông hơn dữ tợn. Sau khi xuất gia, ngài luôn tập trung tu hành và đã trở thành vị La Hán thứ 8 trong 18 vị La Hán và có biệt hiệu là Tiếu Sư La Hán.

15 .La Hán Tĩnh Tọa

Ngài có tên là Nặc cù là và là vị La Hán thứ 5 thường trú ẩn ở Nam Thiệm Bộ Châu. Hình ảnh của ngài được tái hiện khi đang ngồi trên phiến đá. Theo Phật pháp, La Hán Tĩnh Tọa thuộc cấp Sát đế lợi nên có sức mạnh vô địch.

16 .La Hán Tọa Lộc

La Hán Tọa Lộc cũng có xuất thân từ Bà la môn và là đại thần nổi tiếng của vua Ưu Điền. Tuy nhiên, vì say mê tu hành, ngài một lòng muốn xuất gia, rời bỏ chốn sa hoa để vào núi tụ tập. Sau khi chính quả, ngài cưỡi nai về triều khuyến hóa nhà vua. Đây cũng chính là hình ảnh được khắc họa trên tượng của ngài.

17 .La Hán Trầm Tư

Trong 18 vị La Hán, ngài có tính trêu ghẹo người nhưng sau khi được Đức Phật giác ngộ, ngài trở trên nhẫn nhịn, khiêm trung, không sân si với đời. Luôn bình thản, tự tại, lặng lẽ tu hành và được Phật khen tặng danh hiệu La Hán Trầm Tư.

18 .La Hán Trường Mi

La Hán trường Mi là một trong 18 vị La Hán thuộc phái Bà la môn nước Xá Vệ. Tương truyền rằng, lúc ngài sinh ra đã có cặp lông mày sụp xuống giống như một nhà sư ở kiếp trước. Sau khi theo Đức Phật xuất gia tu hành, ngài trở thành La Hán và thường du hóa ở nhân gian, giúp nền đạo Phật ở Ấn Độ hưng thịnh.

Không chỉ vậy, chuỗi vòng tay 18 hạt còn mang đến những điều may mắn, suôn sẻ hơn trong cuộc sống. Theo những nghiên cứu về phong thủy, con số 18 tượng trưng cho Tứ Đạo Đạt, được xem là con số mang đến may mắn cho những người làm ăn, kinh doanh buôn bán. Nó tượng trưng cho sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió gặt hái thành công.

Chúng ta có thể sở hữu những chuỗi vòng tay 18 hạt có kích thước lớn hơn để sử dụng trong việc lần tràng hạt niệm Phật hoặc trưng bày trong không gian thờ tụng của mình.

Vòng tay 18 hạt có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của các con số trong Đạo Phật

Công dụng của chuỗi hạt chỉ là một phương tiện như muôn ngàn phương tiện khác. Người ta dùng nó để niệm Phật. Nhờ lần chuỗi ghi số câu mà tâm ít tán loạn hơn. Tuy nhiên, điểm căn bản để diệt trừ phiền não, chính là ở nơi cái tâm.

[Ruby Stone sưu tầm]

Related Articles

Back to top button